Privacywet

Privacy
Kamadohuis.nl bewaart (toekomstige) klantgegevens. Deze gegevens zijn privacygevoelig. Per 25 mei 2018 is de nieuwe wet AVG (algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Met ingang van die datum hoort elk bedrijf zich aan bepaalde privacy regels te houden.Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Van iedere (toekomstige) klant die met ons in contact is (geweest) bewaren we een aantal gegevens: (Bedrijfs)Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, deze gegevens worden veilig digitaal bewaard om te kunnen factureren en/of contact op te nemen.Kamadohuis.nl is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en zal al uw persoonlijke gegevens dan ook vertrouwelijk behandelen. Er zullen geen gegevens gedeeld of uitgewisseld worden met derden- ook niet met naaste familie-, tenzij een wettelijke plicht dit noodzaakt.
U heeft het recht om de gegevens die zijn vastgelegd in te zien. U heeft het recht om de gegevens die zijn vastgelegd in te zien. Indien u van mening bent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u verzoeken deze te wijzigen of te laten verwijderen.
Wij zullen nimmer uw gegevens aan andere ter beschikbaar stellen of verkopen.

Weergave

Privacywet

Privacywet

€ 0.00